Thuê xe tự lái

Đã đến lúc từ biệt số sàn trên xe hơi

Tác giả Jordan Butters cho rằng hộp số sàn có lẽ không còn cần thiết trong thời đại mới do hộp số tự động đã