Đã đến lúc từ biệt số sàn trên xe hơi

Tác giả Jordan Butters cho rằng hộp số sàn có lẽ không còn cần thiết trong thời đại mới do hộp số tự động đã quá tốt. Hộp số sàn đang chết dần là điều không thể tranh cãi. Phần lớn ôtô mới hiện nay bán ra thị trường đều sử dụng hộp số tự…