Quyền của Ban quản lý TripX

Ban Quản lí sẽ tiến hành cung cấp các dịch vụ cho những Thành viên tham gia sau khi đã hoàn thành các thủ tục và các điều kiện bắt buộc mà Sàn giao dịch nêu ra.

Trong trường hợp có cơ sở để chứng minh Thành viên cung cấp thông tin cho Sàn giao dịch không chính xác, sai lệch, không đầy đủ hoặc vi phạm pháp luật hay thuần phong mỹ tục Việt Nam thì Ban Quản lí có quyền từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ của Thành viên.

Ban Quản lí có thể chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng một hoặc tất cả các dịch vụ của Thành viên và sẽ thông báo cho Thành viên trong thời hạn ít nhất là một (01) tháng trong trường hợp Thành viên vi phạm các Quy chế của Sàn giao dịch hoặc có những hành vi ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trên Sàn giao dịch.

Ban Quản lí có thể chấm dứt ngay quyền sử dụng dịch vụ và quyền Thành viên của Thành viên nếu Ban Quản lí phát hiện Thành viên đã phá sản, bị kết án hoặc đang trong thời gian thụ án, trong trường hợp Thành viên tiếp tục hoạt động có thể tạo ra trách nhiệm pháp lý liên đới cho Công ty, có những hoạt động lừa đảo, giả mạo, gây rối loạn thị trường, gây mất đoàn kết đối với các Thành viên khác của Sàn giao dịch, hoạt động vi phạm Pháp luật hiện hành của Việt Nam. Trong trường hợp chấm dứt quyền Thành viên và quyền sử dụng dịch vụ thì tất cả các chứng nhận, các quyền của Thành viên được cấp sẽ mặc nhiên hết giá trị và bị chấm dứt.

Ban Quản lí giữ bản quyền sử dụng dịch vụ và các nội dung trên Sàn giao dịch theo các quy định Pháp luật về Bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Tất cả các biểu tượng, nội dung theo các ngôn ngữ khác nhau đều thuộc quyền sở hữu của Công ty. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp các quyền sở hữu trên.

Ban Quản lí giữ quyền được thay đổi biểu giá dịch vụ và phương thức thanh toán trong thời gian cung cấp dịch vụ cho Thành viên theo nhu cầu và điều kiện khả năng của Ban Quản lí và sẽ báo trước cho Thành viên thời hạn là một (01) tháng.

Copy link
Powered by Social Snap