Có những chiều hoang hoải nghe tàn phai

Có những chiều, bạn cùng tôi, tôi cùng bạn ngồi đó giữa những khoảng không lặng thinh để tìm cho mình chút xúc cảm còn sót lại của những mùa cũ. 25 tuổi, gia tài chẳng có gì ngoài những chuyến đi, người ta hay bảo hai lăm là cái tuổi mà trong tay nhất…