Giới chơi xe Malaysia trong ‘cơn nghiện xế Nhật’

Sự đa dạng trong bản sắc đã hình thành nên một nền văn hóa chơi xe đầy phóng khoáng của người Malaysia. Malaysia là một quốc gia đa sắc tộc, đa văn hóa. Sự kết hợp giữa các nền văn hóa đã tạo nên một xã hội đa dạng bao trùm lên các khía cạnh…