Khám phá 4 điểm cực của Tổ quốc, niềm tự hào dân tộc

Phần đất liền Lãnh thổ Việt Nam được giới hạn bởi 4 điểm cực: Đông, Tây, Nam, Bắc. Để thay đổi một phần lịch trình du lịch của mình, tại sao bạn không thử xách máy ảnh lên và đến check-in 4 điểm cực của Tổ quốc Việt Nam. 1. Điểm Cực Bắc – Lũng…