Xe bán tải phải gắn phù hiệu “xe tải” và hạn chế lưu thông?

“Xe bán tải nào phải gắn phù hiệu “xe tải” và có bị hạn chế lưu thông?” là câu hỏi của nhiều chủ xe. Xe bán tải sẽ phải gắn phù hiệu xe tải nếu đáp ứng đủ các điều kiện của nghị định 86/2014 Theo Nghị định 86/2014 về kinh doanh và điều kiện…